Her varlığın yaratanı,sahibi,hakimi Allahü tealadır. O’nun hakimi,amiri,üstünü yoktur. Her üstünlük,her kemal sıfat O’ nundur.
Allahü teala zatı ile vardır. Allahü teala birdir. Yani şeriki,benzeri yoktur.Dünya aleminde ve ahiret aleminde bulunan her şeyi yokken O yaratmıştır.Her maddeyi,atomları,molekülleri,elementleri,bileşikleri,organik cisimleri,hücreleri,hayatı,ölümü,her reaksiyonu,her kuvveti,hareketleri,kanunları,ruhları,melekleri,canlı cansız her varı yoktan var eden ve hepsini her an varlıkta bulunduran O’dur. Alemlerde olan her şeyi hiçbiri yok iken yarattığı gibi,kıyamet zamanı gelince yine bir anda her şeyi yok edecektir.
O’nda hiçbir kusur, hiçbir noksan sıfat yoktur. Dilediğini yapabilir. Bir karşılık için yapmaz. Bununla beraber her işinde hikmetler,faydalar,lütuflar ihsanlar vardır. Kullarına iyi olanı,faydalı olanı vermeye,kimisine sevap,kimisine azap yapmaya mecbur değildir. O, sözünden dönmez. Bütün canlılar iman etse, O’na hiçbir faydası dokunmaz. Bütün alem,inançsız olsa azgın ve taşkın olsa, karşı gelse,O’na hiçbir zarar vermez. Kul bir şey yapmak dileyince O da isterse o şeyi yaratır. Kullarının her hareketini, her şeyi yaratan O’dur. O dilemezse, yaratmazsa hiçbir şey hareket edemez.
Allahü teala üzerinden,gece,gündüz ve zaman geçmesi düşünülemez. O’nda hiçbir değişiklik olmayacağı için geçmişte gelecekte şöyledir.,böyledir denilemez. Allahü teala birbir şeyle birleşmez. Allahü tealanın zıddı,tersi,benzeri,ortağı,yardımcısı,koruyucusu yoktur. Anası,babası,oğlu,kızı,eşi yoktur. Allahü tealaya “baba”, “Allah baba” diyenin imanı gider. Müslümanlıktan çıkar. Herkese şah damarından yakındır. Bu yakınlığı,insan aklı anlayamaz. Allahü teala zatında ve sıfatlarında birdir. Hiçbirinde değişiklik ve başkalaşma olmaz.
Allahü tealayı,islamiyetin bildirdiği isimler ile anmak,söylemek lazımdır. “Allah” adı yerine “tanrı” kelimesi kullanılamaz. Çünkü tanrı “ilah,mabut” demektir. Başka dillerdekiDieu,Gott ve God kelimeleri de “ilah,mabut” manasında kullanılabilir. Allah adı yerine kullanılamaz.
Allahü tealanın isimleri sonsuzdur. Binbir ismi var diye meşhurdur. Yani binbir tanesini insanlara bildirmiştir.Muhammed aleyhisselam dininde, bunlardan doksan dokuzu bildirilmiştir. Bunlara Esma-i Hüsna denir.
İbrahim MURTEZAOĞLU  –  ibrahim@krmkrm.com.tr   –  0532 314 12 45