• Çocuk ailede herkesin kendisini çok sevdiğini hissetmeli, kendisine önem verildiğini fark etmeli.
 • Kendisine verilen bu sevgi ve önem duygusunun ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmayacağını bilmeli ve inanmalı
 • Ailede herkesin birbirine güven duyduğu, birbirine saygı gösterdiği ona da hissettirilmeli ve gösterilmeli.
 • Özgüven azlığı yaşadığı hissedilen durumlarda hemen kendisine destek olunmalı.
 • Ona bir insanın olması gerektiği şekilde davranmayı öğretmeli, yani şımarmasına da abartmasına da sürekli izin verilmemeli.
 • Çocuğun yetersiz olduğu durumlar takip edilmeli. Onları eleştirmek yerine o konuda ya bireysel gayrette bulunulmalı ya da psikolojik destek alınmalı.
 • Başarılı olduğu yönüyle gurur duyulmalı ve bu gurur ona hissettirilmeli.
 • Onun her istediğini yapmak yerine bazı konularda kendisinin başarması  istenmeli. Böylece hangi konuda ne gibi yeteneği olduğu ortaya çıkacaktır.
 • Okuldaki etkinliklerine kendi etkinliğiniz gibi mutlaka gidilmeli ve onun orada  sizi görmesi sağlanmalı.
 • Üzüntüleri de sevinçleri de sahiden paylaşılmalı. Yapmacık paylaşılmamalı,  çocuk yapmacık paylaşımı fark eder ve asla affetmez.
 • Ona yasaklananlar  veya ondan istenenler mutlaka önce kendiniz tarafından uygulanmalı ve asla ihmal edilmemeli.
 • Bazı durumlarda kendilerine sorumluluk verilmeli ve takip edilmeli.  Üstesinden gelemeyeceği bir görev vererek başarısızlığa yol açmamalı.
 • Bazı konularda öneri getirdiğinde BAK SEN gibi alaycı ve küçümseyici  davranmak yerine HARİKA BİR DÜŞÜNCE gibi yüceltici ve gururlandırıcı  tarzda davranılmalı.
 • Bazı zamanlarda öfkelenmek ve ceza vermek gerekebilir, bu davranışın  sebep ve sonucu beraberinde anlatılmalı. Hareketin kendisine karşı değil yaptığı yanlışa karşı olduğu hissettirilmeli.
 • Sabah kalktığında elini yüzünü yıkamak, çorap giymek, kahvaltı yapmak, aldığı eşyayı yerine koymak gibi kişisel disiplin gerektiren hususlarda prensip sahibi olması öğretilmeli.
 • Ayıp, günah, yasak vb. kabul edilen konular bir büyükle konuşur gibi onunla konuşulmalı, sebep ve sonuçları öğretilmeli.